Stoppen met roken door gebruik te maken van specifieke medicatie

1 - OUDERE CATEGORIE VAN GENEESMIDDELEN

Nortryptilline

Bupropion (Zyban)

Deze geneesmiddelen werden vooral vroeger gebruikt (lees : toen men nog niet beter had) bij de behandeling van depressie. Het rookstop-effect is eigenlijk een soort van bijwerking van het product. Omdat er toch wel wat vervelende neveneffecten mogelijk zijn wordt dit medicijn eigenlijk zelden meer voorgeschreven.

2 - HUIDIGE GENERATIE GENEESMIDDELEN

Varenicline (Champix)

Dit product is een geneesmiddelen dat specifiek is ontwikkeld voor rookstop. Het is geen anti-depressivum. Het werkingsprincipe berust op 2 peilers, enerzijds immiteren van de Nicotine-molecule (partiele agonist) en anderzijds het verhinderen dat Nicotine nog effect kan hebben (partiele antagonist)

De behandeling start met een startverpakking waarin de medicatie voor 14 dagen zit. De dosis wordt geleidelijk verhoogd zodat vanaf week 2 (dag 8) de volledige werkzame dosis medicatie wordt ingenomen (2 x 1 mg per dag). Dit opbouwschema is nodig om het lichaam te laten wennen aan de medicatie. In principe mag er nog gerookt worden bij deze startverpakking. Patienten ervaren reeds op het einde van de eerste week een verminderde zin in de sigaret. de sigaret smaakt niet meer of wordt als vies ervaren. de stap zetten naar niet meer roken wordt zo makkelijker gezet. Meestal raad ik aan om op dag 10 of op dag 12 de sigaret achterwege te laten. Meestal kan dat zonder veel problemen. Ook hier is een goede begeleiding belangrijk om correcte informatie te hebben in verband met de inname van de medicatie en om goede ondersteuning te hebben bij de rookstop.

Na de startverpakking moet de onderhoudsdosis verder genomen worden (doos met medicatie voor 10 weken). De inname van de medicatie is nog steeds 2x 1 mg per dag. dit blijft gehandhaafd gedurende de hele periode van 10 weken.

Op het einde van deze 10 weken verpakking kunnen we bekijken of we de inname van de medicatie bruusk zullen stoppen op het einde van de laatste medicatiestrip of we eerder gaan kiezen voor een afbouwschema. Dit afbouwen kan nuttig zijn om de medicatie langzaam te laten uitwerken en geleidelijk aan gewoon te worden aan het "op eigen benen staan'.

Belangrijke informatie voor de inname van de medicatie :

Neem de medicatie steeds in samen met wat voeding, als het kan best bij het begin van de maaltijd.

Zeker nooit alleen maar met een slokje water innemen, de medicatie zou dan "als een baksteen" op je maag kunnen blijven liggen.

Bijwerkingen, neveneffecten :

Sommige mensen hebben, ondanks het correct opvolgen van de richtlijnen, toch last van maagpijn, een zwaar gevoel in de maag, soms misselijkheid.

Rare en soms absurde dromen kunnen ook voorkomen. Zolang dit niet gepaard gaat met hevige, terugkerende nachtmerries en je nog voldoende kan slapen en uitgerust wakker wordt is dit eerder een wat vervelende bijwerking die je er best probeert bij te nemen.