LITERATUUR, BOEKEN, ARTIKELS, enz...

1 - BOEKEN : OOK TE VINDEN IN DE LOKALE BIB

Alan CARR - STOPPEN MET ROKEN

ISBN13 : 9789022548844

Er zijn reeds diverse uitgaven van verschenen en er is ook een DVD beschikbaar

Er is ook een boek uit specifiek voor de dames ... Stoppen met roken voor vrouwen is de titel.

ISBN : 90 225 3428 6

Uitg : De Boekerij bv, Amsterdam

Luc ROMBAUT - MINDFUL STOPPEN MET ROKEN (nieuw in de boekhandel!)

Uitg : Van Halewyck

ISBN : 978 94 6131 0934

Dr. MOMMAERTS - STOPPEN MET ROKEN : doe je zelf

ISBN :

Kristina IVINGS - ROOKVRIJ

Stoppen met roken in 3 simpele stappen

ISBN : 90 443 1543 9

Dr. Debby DE HAAN - STOPPEN MET ROKEN IN 5 STAPPEN , VAN TREK NAAR GEMOEDSRUST

ISBN : 978 90215 5293 4

Jan GEURTZ - DE OPLUCHTING , IN EEN DAG VAN HET ROKEN AF

ISBN : 90 263 1521 X

Tom CONINX - STOPPEN MET ROKEN IN 100 BLADZIJDEN

UITG HAUTEKIET

ISBN : 978 90 8924 046 0

Roger BLANPAIN - PASSIEF ROKEN , DE ZACHTE MOORDENAAR

UITG VAN HALEWYCK

ISBN : 90 5617 535 1

Grieto ZEEMAN, Aart MUDDE - STOPPEN MET ROKEN, dat kunt u zelf

UITG RHEYNBOEK

ISBN : 90 76141 02 9

2 - ARTIKELS IN KRANTEN, WEEKBLADEN, MAGAZINE'S

30 juni 2016 : kranten. 3040 doden minder na invoering rookverbod in horeca. Het rookverbod heeft het aantal fatale hartinfarcten in zes jaar met 3040 doen dalen. Wie niet meer mag roken op cafe blijkt sneller geneigd te zijn om de sigaret dan maar helemaal te bannen. Kom op tegen Kanker onderzocht het verband met overlijdens door hartinfarcten in Vlaanderen. De wetgeving heeft een sterk sensibiliserend effect, zo blijkt. Kom op tegen Kanker pleitte eerder dit jaar al voor een verder uitbreiding van de rookwetgeving. Ze hopen dat het verbod op roken met minderjarigen in de auto snel wordt goedgekeurd. Via een bevraging zou 91 procent van de Belgen dit voorstel steunen. Verder willen ze ook bvb huishoudhulpen en verzorgenden, die bij de mensen thuis komen werken, beter gaan beschermen tegen de gevaren van passief meeroken. De werkgever van de poetshulp of verzorgende zou dan aan de klant vragen om niet in huis te roken als de hulp komt. De gesprekken met de koepelorganisatie zijn hierover aangevat.

30 maart 2016 : uit krantenberichten: Helpt een e-sigaret om te stoppen met roken? Miniuster van Volksgezondheid Maggie De Block heeft de verkoop van e-sigaretten gelegaliseerd, omdat volgens haar de e-sigaret kan helpen bij rookstop, maar velen vrezen dat ze net zullen aanzetten tot meer roken. De wetenschap zegt er het volgende over : Een e-sigaret bestaat uit 3 delen, een batterij, een vloeistof en een verdamper. Omdat er geen verbrandingsproces is komen er natuurlijk ook geen schadelijke verbrandingsstoffen vrij en zou de e-sigaret dus veiliger moeten zijn dan gewone sigaretten. Let vooral op het woordje "ZOU". In de vloeistof zitten diverse bestanddelen waarvan nog niet geweten is of ze veilig zijn bij inhalatie. Ook wat betreft de batterij en de verdamper zijn er bedenkingen aangaande de veiligheid, want tot op heden ontbreekt hierover elke garantie en kwaliteitskeurmerk. Er zijn enkele onderzoeken maar die zijn, louter wetenschappelijk gezien, van mindere kwaliteit. Een goed RCT onderzoek lijkt hier dringend nodig om de effectiviteit van de e-sigaret aan te tonen of net te ontkrachten... Bovendien zijn de effecten van de e-sigaret niet beter dan die van de andere nicotinevervangende producten zoals pleisters, kauwgom, mondspray, enz. Qua veiligheid kan er in alle geval gesteld worden dat de medicinale nicotinevervangers als medicijn zijn geregistreerd en dus grondig getest zijn (en nog steed worden) op veiligheid. Helaas kunnen we die veiligheidsgarantie nog niet geven voor de elektronische sigaret.

26 januari 2016 : PERSBERICHT - Iedereen die 16+ is kan binnenkort een e-sigaret met nicotine kopen in de supermarkt en krantenwinkel. Dat blijkt uit een mededeling van het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) vindt het goed dat er meer duidelijkheid komt over de verkoop van de e-sigaret in ons land, maar heeft wel enkele bedenkingen. Door toe te laten dat ook minderjarigen e-sigaretten kunnen kopen bestaat het gevaar dat de overheid het signaal geeft dat de e-sigaret een aantrekkelijk product voor minderjarigen is. Net die boodschap zal de industrie de komende jaren ook aan minderjarigen geven. En eigenlijk doet ze dat vandaag al. Nood aan sensibilisering : Het is goed dat de e-sigaret met nicotine in ons land legaal wordt en de grijze zone minder grijs wordt. Want op dit ogenblik worden deze e-sigaretten gewoon onder de toonbank verkocht. Dat bleek uit een recente reportage van het EEN-programma KOPPEN. Toch is er nog altijd veel verwarring en onwetendheid over de e-sigaret. Een eerste grote vraag is wie er mogelijk voordeel kan hebben van de e-sigaret. Het antwoord van de Hoge Gezondheidsraad was daar duidelijk: de huidige roker. Hij kan de e-sigaret gebruiken als hulpmiddel bij het stoppen met roken, als tussenfase naar een volledige stop. Op diens maat moet de e-sigaret dan ook gereguleerd worden, zo was het advies. Ook de algemene bevolking en specifieke doelgroepen hebben nood aan objectieve en kritische info over de e-sigaret: hoe veilig is ze? Helpt ze bij stoppen met roken? Mag ze overal gerookt worden? Het VIGeZ vraagt daarom om de algemene bevolking te informeren over de e-sigaret, onder andere via een sensibiliseringscampagne. Bijzondere aandacht bij het informeren en sensibiliseren moet gaan naar scholen en leraars, de zorgsector, de lagere sociale klassen die meer roken, zwangere vrouwen en tabaksrokers in het algemeen. Toegankelijkheid van e-sigaretten beperken : Het VIGeZ betreurt dat minister Maggie De Block het advies van de Hoge Gezondheidsraad niet volgt om onder meer e-sigaretten enkel in gespecialiseerde verkooppunten te verkopen, en de toegankelijkheid van e-sigaretten voor minderjarigen te beperken. ---Onze vrees is dat zo een vrije verkoop aan minderjarigen vanaf 16 jaar het signaal geeft dat e-sigaretten relatief onschuldig zijn, wat niet de bedoeling kan zijn---, zegt Stefaan Hendrickx, stafmedewerker tabakspreventie bij het VIGeZ. ---We hebben liever dat minderjarigen van e-sigaretten afblijven---. Zo is de samenhang tussen het roken van elektronische sigaretten en het roken van gewone sigaretten door jongeren nog onvoldoende duidelijk. Sommige onderzoeken besluiten dat de e-sigaret geen gateway drug is naar tabak of naar een nicotineverslaving en dat de meeste rokers van e-sigaretten eerst al tabakrokers waren. Maar er zijn ook onderzoeken die stellen dat kinderen en jongeren die met e-sigaretten experimenteren net een veel grotere kans hebben om (tabaks)rokers te worden. Nieuwe marketingstrategie van tabaksindustrie : De tabaksindustrie investeert bovendien op dit moment zeer veel in de ontwikkeling van de e-sigarettenmarkt. Ze neemt de markt over of begint zelf te produceren en beschouwt het als een groeimarkt met veel potentieel. Daarbij worden zeker kinderen en jongeren geviseerd, die de nieuwe rokers van morgen moeten worden. ---Een van de huidige strategieen bij het stimuleren tot roken van kinderen en jongeren is het gebruik van smaakjes en aromaten in e-sigaretten (met en zonder nicotine) zoals kers, appel, en aardbei. Die smaakjes verlagen de drempel naar beginnen roken. Veel e-sigaretten zien er vandaag uit als snoepjes---, zegt Stefaan Hendrickx. ---Op dit vlak is er een wildgroei, zonder veel regulering of intentie daartoe---. Het VIGeZ zou ook liefst alle producten met smaakjes en kleurtjes die uitdrukkelijk naar de aandacht van kinderen en minderjarigen hengelen, zien verdwijnen. Zoals de shisha-pennen die opdoken in de Vlaamse scholen. E-sigaretten zijn geen snoepjes of speelgoed.

19 januari 2016 : De strijd tegen de sigaret wordt opgevoerd. Zowel CD&V als NVA willen de minimumleeftijd voor tabaksverkoop van 16 jaar naar 18 jaar brengen maar CD&V wil nog verder gaan en kwam met een hele resolutie om het tabaksverbruik in Belgie serieus terug te dringen. Zo willen ze een verbod op roken in de wagen, een reglementering voor de elektronische sigaret, een verbod op tabaksreclame, verbod op verkoop van mentholsigaretten en een gevoelige accijnsverhoging voor sigaretten (tot 50 procent) en voor roltabak (tot 100 procent). CD&V kiest bewust voor een reeks maatregelen die wetenschappelijk bewezen hebben dat ze roken minder aantrekkelijk maken en zelfs terugdringen. De tabakssector daarentegen argumenteert dat het invoeren van neutrale sigarettenpakjes niet helpt omdat volgens hen in Australie hierdoor de zwarte markt en het illegale circuit welig tieren. Verder ziet NVA geen heil in de hele reeks maatregelen van CD&V. Zo vinden ze een rookverbod in de wagen veel te moeilijk controleerbaar. Ze pleiten voor het invoeren van een wetsvoorstel dat gedragen wordt door een brede basis en op een consensus kan rekenen, de verhoging van de leeftijdsgrens voor tabak dus. CD&V houdt echter vast aan het hele pakket van maatregelen om het tabaksverbruik terug te dringen. Dit wordt zeker nog een boeiend politiek getouwtrek waar hopelijk de gezondheid van iedereen wel zal bij varen. Wordt ongetwijfeld vervolgd !

11 januari 2016 : Kom op tegen kanker lanceert campagne naar ouders toe. Binnen roken is nooit oke ! Het is niet de bedoeling om de rokende ouders met de vinger te wijzen maar hen attent te maken op de gevaren van het in huis roken voor de gezondheid van kleine kinderen. Volgens de initiatiefnemers denken nog heel veel ouders dat er geen probleem is wanneer ze onder de dampkap of bij een open raam staan roken, dat is echter onjuist. De schadelijke bestanddelen blijven zeer lang aanwezig in huis, zelfs lange tijd nadat er gerookt is zijn teer, zware metalen en kankerverwekkende deeltjes te vinden in de lucht, op de meubels, de vloer, het speelgoed, enz.. Op de website nooitbinnenroken.be staan heel wat nuttige tips om als rokende ouder je kind te beschermen.

21 oktober 2015 : de Hoge Gezondheidsraad adviseert aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block om werk te maken van de reglementering betreffende de verkoop en het gebruik van de elektronische sigaret (e-sigaret). De minister maakt zich sterk dat tegen het eind van 2015 deze reglementering zal gegoten worden in een KB. Want momenteel is de e-sigaret dus eigenlijk nog verboden in ons land... Ze is van oordeel de e-sigaret een rol kan spelen in het tabaksontmoedigingsbeleid. Het einddoel moet echter wel zijn om de tabaksverslaving aan te pakken met de e-sigaret als hulpmiddel, net zoals de andere nicotinevervangende producten zoals pleister, kauwgom, enz. De reglementering wil ondermeer de verkoop enkel toestaan in gespecialiseerde verkooppunten met degelijk opgeleide personeelsleden die de klanten goed kunnen begeleiden. De reglementering zal ook duidelijke richtlijnen bevatten betreffende de gebruikte materialen waaruit een e-sigaret mag bestaan, de inhoud van de gebruikte vloeistoffen en de dampen die vrijkomen bij het vapen met de e-sigaret. Eindelijk dus een kwaliteitslabel betreffende de veiligheid van zowel het toestel als de gebruikte vloeistoffen (al of niet met nicotine). Het is momenteel nog niet aan de orde om de minimumleeftijd betreffende de verkoop van tabakswaren en e-sigaretten op te trekken van 16 jaar naar 18 jaar. dat is andere materie, wellicht voor later.

27 maart 2015 : Nog 68.000 kinderen zitten thuis elke dag in de rook. De voorbij jaren is het aantal kinderen, jonger dan 15 jaar, dat dagelijks in de sigarettenrook zit wel al bijna gehalveerd, maar toch gaat het nog steeds om een gigantisch cijfer, zo blijkt uit een enquete van Kom op tegen Kanker. Het probleem is het grootst bij de lagere sociale klassen. De dalende trend zou gelinkt worden aan het rookverbod in de horeca. Een vijfde van de rokende ouders zegt, sinds dat verbod, geen sigaretten meer op te steken in aanwezigheid van de kinderen. Dit bewijst dat het rookverbod in publieke ruimtes ook het rookgedrag thuis positief beinvloedt. Nog opvallend : zes op tien van de rokende ouders (58 procent) vinden dat het bij wet zou verboden moeten worden om in het bijzijn van kinderen te roken. In 2008 was dit slechts 43 procent.

18 februari 2015 : Nood aan betere terugbetaling rookstopmedicatie. De Stichting Tegen Kanker wil dat er een slimme terugbetaling van rookstopmedicatie komt. Nu vallen kansarme groepen vaak uit de boot, zegt Tabakstop. Wie bij een stoppoging gebruik maakt van hulpmiddelen en rookstopmedicatie heeft meer kans op slagen. Zeker bij zware rokers zijn die hulpmiddelen belangrijk. De producten zijn echter vrij prijzig, zeker voor kansarme groepen is dat een drempel. De STK vroeg aan minister van Volksgezondheid (Maggie De Block) om na te denken over de prijzen en tussenkomsten. Concreet vragen ze een slimme terugbetaling, bedoeld voor wie het financieel moeilijk heeft. De minister liet weten dat er voorlopig geen concrete plannen zijn om het huidige systeem te herzien.

10 februari 2015 : Minister van Volksgzondheid Maggie De Block heeft de Hoge Gezondheidsraad om advies gevraagd betreffende de elektronische sigaretten. Er was ophef na de publicatie van een onderzoek van de universiteit van Portland waaruit bleek dat de elektronische sigaretn tot wel 15 keer meer kankerverwekkende stoffen zou kunnen bevatten dan een gewone sigaret. Het probleem zou zich stellen bij een te hoge verdampingstemperatuur bij de sigaretten met een batterij van 5 volt. Het probleem stelde zich niet bij batterijen van 3 volt. De minister wees er verder op dat het wettelijk kader voor e-sigaretten in ons land nog steeds niet is veranderd. Elektronische sigaretten die tabak bevatten moet voldoen aan de wettelijke eisen voor tabaksproducten. Wanneer ze geen tabak en ook geen nicotine bevatten moeten ze voldoen aan de algemene vereisten voor productveiligheid. Elektronische sigaretten die nicotine bevatten mogen in Belgie nog steeds niet verkocht worden. Daarvoor moeten ze eerst een erkenning (en dus ook de toestemming) krijgen om ze op de markt te brengen als geneesmiddel en er werd daarvoor geen enkele vergunning aangevraagd bij het geneesmiddelenagentschap (FAGG).

31 januari 2015 : Beloning geven aan zwangere die stopt met roken werkt echt ! Vijfhonderd euro aan cadeaucheques doen rokende zwangere vrouwen aanzienlijk sneller stoppen met roken. Een interessante piste zeggen tabakologen, maar niet voor iedereen onmiddellijk van toepassing. Volgens een engelse studie zou ongeveer 22% gestopt zijn met de cadeaucheques methode , terwijl bij een andere groep (met de klassieke methode) maar 8% gestopt was. Een jaar na de studie waren er nog 15% cadeaubonvrouwen gestopt tegenover 4% anderen. Volgens UZ Gent tabakoloog Hedwig Boudrez is het wel boeiend om te zien waar financiele ondersteuning toe kan leiden, ook al relativeert hij het effect wel een beetje. Het waren vooral de sociaal maatschappelijk kwetsbaren (lees : met minder inkomen) die gevoelig waren voor de financiele steun. Logisch natuurlijk als je weet dat 500 euro echt wel veel geld is voor iemand die thuis zit met een werkloosheidsuitkering of leefloon. Voor iemand met een goed maandelijks inkomen zal die 500 euro misschien niet de doorslag geven. Prangende vraag blijft natuurlijk welke overheid er nu, in tijden van besparing, extra geld wil ter beschikking stellen om die cadeaubonnen te financieren? Zwangeren die wensen te stoppen met roken krijgen momenteel reeds 30 euro terugbetaald voor een consultatie bij een erkende tabakoloog (max 8 consultaties tijdens de zwangerschap).

30 september 2014 : Belgen willen rookverbod in de wagen. De Stichting Tegen Kanker ondervroeg 4000 personen tussen 15 jaar en 75 jaar en ongeveer 2/3 ervan zijn voorstander van een rookverbod in de wagen. Doordat je gevangen zit een erg kleine ruimte is de concentratie aan rook enorm, niet alleen voor de roker zelf maar ook de medepassagiers roken ongevraagd passief mee. Frankrijk staat op het punt om een rookverbod in te voeren voor roken in de wagen als er kinderen jonger dan 12 jaar meerijden. Ook in Groot Brittanie zijn er plannen om vanaf 2015 het roken in de wagen te verbieden. In sommige Amerikaanse staten, in Australie en Canada is zo'n verbod reeds van kracht.

6 augustus 2014 : Rokers leven gemiddeld 8 jaar minder dan niet-rokers. Rokers leven gemiddeld bijna acht jaar minder dan niet-rokers. Ex-rokers beperken de schade, maar verliezen niettemin gemiddeld iets meer dan twee en een half jaar. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) waarvan de resultaten dinsdag zijn bekendgemaakt. ...In dit onderzoek hebben we de effecten van roken bekeken op de levensverwachting op 30-jarige leeftijd en het aantal gezonde en ongezonde levensjaren van niet-rokers, rokers en ex-rokers geanalyseerd..., zegt professor Herman Van Oyen, directeur Volksgezondheid van het WIV. Gemiddeld boet een doorsnee mannelijke roker van 30 jaar 7,87 jaar in op zijn levensverwachting. Voor vrouwelijke rokers is dat 8,17 jaar. Stoppen met roken beperkt de schade: ex-rokers verliezen respectievelijk gemiddeld 2,68 (mannen) en 2,59 jaar (vrouwen). Het is duidelijk dat de voordelen voor de gezondheid groter zijn naarmate men vroeger stopt met roken. Het onderzoek leert ook iets over de ...kwaliteit... van de geleefde jaren. Mannen die roken leven gemiddeld 6,8 jaar minder zonder beperkingen dan niet-rokers. Bij vrouwen die roken gaat het om 6,25 jaar. Voor ex-rokers is het verschil met de niet-rokers iets kleiner: gemiddeld 3,02 jaar bij de mannen en 2,9 jaar bij de vrouwen.

18 januari 2014 : Krantennieuws : Roken verwoest je hele lichaam. Nieuw rapport van Amerikaans ministerie van Volksgezondheid toont aan dat roken nog meer schade aanricht dan gedacht werd. 50 jaar geleden (1964) kwam het eerste rapport uit waarin de link werd gelegd tussen roken en longkanker. Ondertussen is de wetenschap en het onderzoek verder gevorderd en is er een oorzakelijk verband gevonden voor ziekten als diabetes, reuma, artritis, blindheid, lever- en darmkanker. er zijn ook aanwijzingen om richting borstkanker als gevolg van roken te denken, maar daar moet nog verder onderzoek naar verricht worden. Volgens Michils Marc, directeur van de Vlaamse Liga Tegen Kanker, is het echt noodzakelijk om tabak nog verder uit de samenleving te weren. Ze willen dit doen door o.a. campagnes gericht op jongeren op te starten om zo te proberen voorkomen dat jongeren nog starten met roken. We horen hier zeker nog meer over...

19 augustus 2013 : Te lezen in diverse kranten : Volgens een enquete van de Stichting Tegen Kanker zou ongeveer 58% van de rokers wensen om te stoppen met roken.Het vragen van professionele hulp en begeleiding wordt meer en meer vernoemd en krijgt meer naambekendheid. Meer lezen op www.tabakstop.be

24 juli 2013 : Te lezen in diverse kranten : Rookstop wordt vergroot wanneer de verpakkingen van sigaretten er minder aantrekkelijk uitzien. In Australie hebben de verpakkingen van alle sigarettenmerken een zelfde, vrij neutrale achtergrond gekregen. De merknaam is uiteraard wel leesbaar maar niets doet herinneren aan het typische uitzicht van het vertrouwde pakje tabak. Dit zou een gunstig effect hebben op het stopgedrag van veel rokers.

26 juni 2013 Bron: Stichting tegen Kanker. Crisis leidt niet tot rookstop, wel tot goedkoper sigaretten rollen De Stichting tegen Kanker meldt dat het aandeel rokers in Belgie stijgt. Ook roltabak is opnieuw populair: een zelf gerolde sigaret is 3 tot 4 keer goedkoper. Luk Joossens, expert in tabakspreventie, legt uit: Ons onderzoek toont aan dat in 2013 ongeveer 35% van de rokers voor roltabak kiest. Dit cijfer was de voorbijgaande vijf jaar altijd stabiel gebleven rond de 25%. Dit jaar roken 850 000 personen roltabak, tegenover 500 000 mensen in 2012. Dat is een sterke stijging. Het rapport van de FOD Economie bevestigt deze tendens: als men zich baseert op de cijfers van de eerste vier maanden van dit jaar, verwachten we een stijging van de totale jaarlijkse verkoop van roltabak van 20% in vergelijking met 2012!